Qi Kung-Fu

Zátěžový trénink v nestabilním prostředí

« Návrat do seznamu akcí


Ve dnech 10. – 12. 10. 2011 se účastnili členové SKCK: Jaroslav Szweda a Robin Viktora cvičení pořádaného Univerzitou Obrany v Brně. Jednalo se o nácviky přežití v nestabilním prostředí, kdy hlavním scénářem bylo procvičit si dovednosti spojené s pobytem v přírodě, překonávání překážek a realizace bezpečného přesunu na čas a předem určené místo pro vyzvednutí záchranným týmem.

Nejprve jsme navštívili Univerzitu obrany v Brně, kde jsme byli seznámení se studijními možnostmi a následně byla provedena instruktáž k programu cvičení. Následoval přesun do výcvikového prostoru u Vyškova, pochod na určené souřadnice, zabezpečení prostoru základny a výstavba nouzových přístřešků pro přenocování. Následně během noci prováděná strážní služba.

Zátěžový trénink - přechod hořící chodby
Zátěžový trénink - kladka

Ráno rozhýbání se, hygiena v přírodě a snídaně z vlastních zásob. Následně přesun na překážkovou dráhu, kde byly nácviky překonávání překážek typu kolmá stěna jednotlivci i skupinově, labirynty, přechod hořící chodby, překonávání vodních překážek, zátarasů apod.

Zátěžový trénink - ostnatý drát

Následoval přesun na střelnici, kde jsme stříleli s armádní pistole ČZ 83, topografie a koupání v přírodě. Pak přesun na základnu, večeře z vlastních zásob a nocleh. Pak se scénář přiostřil a kolem půlnoci došlo k přepadení základny teroristy. Následovalo rychlé opuštění základny na shromáždiště a odtud zabezpečený přesun na místo vyzvednutí. Během pochodu byla prováděná navigace dle mapy, zákaz používání světla a neustále nutnost v případě blížících se vozidel maskování poblíž komunikace. Také naši skupinu neustále skupina „komandos“ složená z elitních studentů UO a vyzbrojena samopaly nenechávala na pokoji. Byly dokonale procvičeny velitelské dovednosti, kdy kromě navigace, musel mít velitel přehled o celistvosti skupiny po útoku, řazení týmu a rozhodnout o směru bezpečného úkrytu či útěku.

Poslední úsek byl překonáván po malých týmech, které byly přepadeny, a většinou došlo k zajetí některého ze skupinky. Ten si měl možnost projít některými „humánnějšími“ výslechovými metodami používaných teroristy…

Po propuštění zajatců byl krátký odpočinek a po snídani byly provedeny ještě nácviky překonávání překážky v budovách a možnost vystřelit si ze samopalu. Pak přesun na Univerzitu Obrany, vyhodnocení cvičení, setkání s proděkanem a oběd… Dle mého názoru velmi účelně stráveny dny dovolené.

zpracoval: J.Sz.


« Návrat do seznamu akcí

[ nahoru ]