Fit Kung-Fu

Aktuality

AKTUALITY

Mezi nábor dětí máme poslední 3 místa! Od Října v pondělky od 18:30 zahajujeme nově lekce zdravotního cvičení QI KUNG FU určené pro členy i veřejnost (100Kč/vstup)! V pátky běží program kondičně laděných tréninků FIT KUNG FU od 18:00 určených pro členy SKCK i veřejnost (100Kč/vstup)! Prosíme o dodržování termínu členských poplatků do 15 dne v měsíci (měsičně 400Kč, pololetí 2000Kč, roční 3800Kč) buď osobně na tréninku nebo na konto SKCK 248505715 / 0300 s uvedením do zprávy pro příjemce: jména a příjmení a měsíce za který platbu provádíte.

Team SKCK
[ nahoru ]