Z činnosti klubu

Tvůrce stylu CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU

GANJUURYN DSCHERO KHAN
GANJUURYN DSCHERO KHAN

Prof. Dr.phil. Gerald Karel MEIJERS (nizozemské občanské jméno), princ GANJUURYN DSCHERO KHAN – tak zní jeho rodový titul a jméno, se oficiálně narodil 28. 08. 1928 v Ulan Buhar (Mongolsko, provincie Hentij, na řece Onon), ve šlechtickém rodě Bordschigin v Mongolsku. Jeho otec byl princ Gandschuur Khan a jeho matka byla princezna Altanzezeg. Je to rodová linie potomků Čingischána (Temudžin), mongolského válečníka, jenž sjednotil mongolské kmeny, a počátkem 13. století dobytím území dnešní Číny, Koreji, a Střední Asie založil největší státní útvar v dějinách.

GANJUURYN DSCHERO KHAN

V první polovině 30-tých let byl DSCHERO KHAN z důvodů politické situace v zemi na příkaz otce „ukryt“ pomocí mnichů v buddhistickém klášteře a následně emigroval pod jejich ochranou ze země pod jménem CHEN TAO TZE, kvůli zakrytí jeho královského původu. Žil skryt v buddhistických sirotčincích na území dnešní Indonésie, která tehdy patřila pod koloniální správu Nizozemí. Během této doby jej začali vyučovat mniši buddhistické filosofii, meditacím a čchi-kungu. Během japonské okupace byl internován v několika táborech. V roce 1942, po zabití japonského hlídače, uprchl s tábora a ukryl se v čínském buddhistickém klášteře Xie Tian Gong v městě Bandungu. Tam začala jeho cesta „mnicha válečníka“ a od mnichů získal přezdívku „Sifu Tze“(malý učitel). Do roku 1945 byl cvičen mnichy v CHUAN CHU. Po roce 1945 byl adoptován generálem Corneliusem Meijersem a začal s vojenskou kariérou u nizozemských koloniálních vojsk (K.N.I.L.). Byl přidělen ke sboru speciálních jednotek (KST). Během tohoto období se seznámil s bojovými systémy jako Pentjak Silat , Po-Chi, Militair All-Combat a Klewang (šavle) V té době probíhaly boje o nezávislost Indonésie, které skončily v roce 1949 vyhlášením její nezávislosti a odsunem jednotek zpět do Nizozemí. Dále sloužil v Koreji, kde obdržel v 1953 černý pás Tae-Kyon Army Vombat (předchůdce Tae-Kwon-Do). Poté se zdokonaloval na Tajwanu v Po-Chi, trénoval Kyokushinkai Karate, čínsko-indonéské Kun-Tao, Judo, Ju Jitsu. Po roce 1966 navštívil Hong Kong, Taiwan, Thaisko a Japonsko, kde studoval místní bojové umění.u nejlepších učitelů (např. Gogen Yamaguchi - Karate Goju ryu).

GANJUURYN DSCHERO KHAN

Na začátku 70. let začal na základě svých úzkých kontaktů s řádem Shaolin uvažovat o vyučování původních klášterních systémů Shaolinu na západě. Díky svým ohromným znalostem a schopnostem se stal nejen členem tohoto společenství, ale i vedoucím hlavním mnichem, který z pověření řádu Shaolin tato učení poprvé na západě uvedl ve známost. V roce 1991 přicestoval poprvé do Mongolska, kde byl vládou přijat jako potomek velkého chána s náležitými poctami a byl jmenován poradcem vlády.

[Z Návštěvy PUK u si fu.] V červnu 2006 se delegace Polské Unie Kung Fu setkala s tvůrcem stylu princem Ganjuuryn Dschero Khana – 12. Toan . Ten seznámil hosty s historii a vývojem tohoto stylu, jeho životní pouti a jeho světové organizaci World Martial Arts Association.

Podrobnější životopisy a dokumenty najdeš zde:

[ nahoru ]